Een vreemde ontmoeting

Wat gebeurt er als twee mensen elkaar ontmoeten en zich in elkaars ruimte begeven? Voor editie 2016 van het SPRING Performing arts festival plaatsten we twee performers letterlijk in een te krappe ruimte. Deze vreemde ontmoeting vormde de basis voor een spannend campagnebeeld.

Crash test dummy

SPRING is voorloper op het gebied van de Performing arts en bevindt zich hiermee op onverkend terrein. Voor editie 2015 werd de crash test dummy het 'gezicht' van de campagne: “Once the dummy has left the factory, he enters a very dangerous world. A technological kamikaze in a mechanical ballet of destruction, both brutal and beautiful.”

Bron: The secret life of the crash test dummy (BBC)